Đơn vị:
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trời quang

Trời quang

33 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
67 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
25.3 °
UV
1

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ ngày hôm nay

Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:40 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
36°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:40 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:40 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:40 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:40 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
694.3
N02
25
O3
68
PM10
34.3
PM25
25.3
SO2
21.7

Thời tiết 63 Tỉnh thành