Đơn vị:
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trời quang

Trời quang

31 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
25°/39°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.7 km/h
Điểm ngưng
22.7 °
UV
1

Nhiệt độ

Thời tiết Nghệ An theo giờ ngày hôm nay

Ngày/Đêm
37°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 30°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:38 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:39 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
37°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:39 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:39 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:39 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
80 %

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí tốt.
CO
280.4
N02
1.8
O3
31.1
PM10
1.6
PM25
1
SO2
0.4

Thời tiết 63 Tỉnh thành