Đơn vị:
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trời quang

Trời quang

29 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
29°/34°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.8 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
1

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Phòng theo giờ ngày hôm nay

Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:37 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:37 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:13 AM 06:37 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:37 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:14 AM 06:38 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
89 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
454
N02
10.3
O3
53.6
PM10
32
PM25
22.3
SO2
11.8

Thời tiết 63 Tỉnh thành