Đơn vị:

Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Hải Phòng 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
33°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:38 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:37 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:37 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:37 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:37 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
28°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:36 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:36 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:36 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:36 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:35 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
84 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
340.5
N02
5.7
O3
48.6
PM10
14.2
PM25
12.8
SO2
7.8

Thời tiết 63 Tỉnh thành