Đơn vị:

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay và nhiều ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Thanh Hóa một cách chính xác nhất

Trời quang

Trời quang

26 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
24.8 °
UV
1

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ ngày hôm nay

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay và nhiều ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Thanh Hóa một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:41 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:41 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:41 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
63 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
447.3
N02
3.6
O3
3.8
PM10
13.8
PM25
12.5
SO2
0.6

Thời tiết 63 Tỉnh thành