Đơn vị:

Thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Thanh Hóa 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:41 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:41 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:41 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
25°/ 25°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:40 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
31°/ 24°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:40 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:40 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:39 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
998 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:39 PM
Gió
6.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
447.3
N02
3.6
O3
3.8
PM10
13.8
PM25
12.5
SO2
0.6

Thời tiết 63 Tỉnh thành