Đơn vị:

Thời tiết Thanh Hóa 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 3 ngày tới, 72 giờ tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Thanh Hóa theo giờ một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:41 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:41 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
88 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
447.3
N02
3.6
O3
3.8
PM10
13.8
PM25
12.5
SO2
0.6

Thời tiết 63 Tỉnh thành