Đơn vị:

Thời tiết Nghệ An 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Nghệ An 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Nghệ An 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
35°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:40 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:39 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:39 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 25°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:39 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:39 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
25°/ 24°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:39 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:38 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:38 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:38 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
998 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:37 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
75 %

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí tốt.
CO
343.8
N02
1.9
O3
2.7
PM10
9.8
PM25
8.2
SO2
0.4

Thời tiết 63 Tỉnh thành