Đơn vị:

Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Đà Nẵng 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:23 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:23 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:23 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:22 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:22 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:22 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:22 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:22 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:21 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:21 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
620.8
N02
11.5
O3
19
PM10
20
PM25
17.1
SO2
2.1

Thời tiết 63 Tỉnh thành