Đơn vị:

Thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới, 1 tuần tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Hà Nội 7 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:41 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:41 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:41 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
30°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:41 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:40 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
26°/ 27°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:40 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:40 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %

Chất lượng không khí

Xấu
Chất lượng không khí xấu, mọi người có thể gặp vấn đề sức khỏe.
CO
1188.3
N02
40.4
O3
3.5
PM10
72.7
PM25
61.1
SO2
15.7

Thời tiết 63 Tỉnh thành