Đơn vị:

Thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Hà Tĩnh 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:36 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:36 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:36 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:36 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:35 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
27°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:35 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
29°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:35 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:35 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:34 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
998 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:34 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
660.9
N02
10.5
O3
6.6
PM10
29.7
PM25
24
SO2
2.1

Thời tiết 63 Tỉnh thành