Đơn vị:

Thời tiết Hải Dương 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Hải Dương 7 ngày tới, 1 tuần tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Hải Dương 7 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:38 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:21 AM 06:37 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:37 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
31°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:37 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
31°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:37 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
29°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:37 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:36 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
380.5
N02
5.4
O3
51.5
PM10
15.4
PM25
13.8
SO2
3.8

Thời tiết 63 Tỉnh thành