Đơn vị:

Thời tiết Nam Định 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Nam Định 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Nam Định 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:39 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:39 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:38 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28°/ 28°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:38 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
29°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:38 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
28°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:38 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:37 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:37 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:37 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:36 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
85 %

Chất lượng không khí

Xấu
Chất lượng không khí xấu, mọi người có thể gặp vấn đề sức khỏe.
CO
1188.3
N02
32.2
O3
5.5
PM10
75.9
PM25
62.3
SO2
8.5

Thời tiết 63 Tỉnh thành