Đơn vị:

Thời tiết Quảng Bình 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Quảng Bình 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Quảng Bình 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
28°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:32 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:31 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
25°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:31 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:31 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
27°/ 26°
Sáng/Tối
25°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:31 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
26°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:31 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
29°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:31 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:30 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:30 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:30 PM
Gió
28.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí tốt.
CO
363.8
N02
2.8
O3
23.3
PM10
2.3
PM25
2.2
SO2
0.2

Thời tiết 63 Tỉnh thành