Đơn vị:

Thời tiết Sơn La 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Sơn La 7 ngày tới, 1 tuần tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Sơn La 7 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
32°/ 21°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:48 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
30°/ 18°
Sáng/Tối
29°/ 24°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:48 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 17°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:48 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
29°/ 18°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:47 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
29°/ 18°
Sáng/Tối
24°/ 21°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:47 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
27°/ 18°
Sáng/Tối
25°/ 20°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:47 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
25°/ 18°
Sáng/Tối
23°/ 21°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:47 PM
Gió
3.2 km/h
Khả năng có mưa
85 %

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí tốt.
CO
208.6
N02
0.7
O3
3.2
PM10
3
PM25
2.2
SO2
0.2

Thời tiết 63 Tỉnh thành