Đơn vị:

Thời tiết Thái Bình 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Thái Bình 10 ngày tới, cập nhật lượng mưa, nhiệt độ Thái Bình 10 ngày tới một cách chính xác nhất

Ngày/Đêm
33°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:38 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:38 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:38 PM
Gió
28.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
28°/ 28°
Sáng/Tối
28°/ 28°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:38 PM
Gió
27.4 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
29°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:37 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
28°/ 27°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:37 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:37 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
31°/ 28°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:36 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:36 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
33°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:36 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
85 %

Chất lượng không khí

Trung bình
Chất lượng không khí trung bình.
CO
647.5
N02
18.2
O3
34.3
PM10
42.7
PM25
35.1
SO2
7.2

Thời tiết 63 Tỉnh thành